Liity jäseneksi

Liity jäseneksi tästä.

Jäsenmaksukausi on 01.09-31.08.

Jäsenmaksun suuruus on yksittäiseltä jäseneltä 35 € ja kaikilta samaan ruokakuntaan kuuluvilta jäseniltä yhteensä 70 €.

Jäsenmaksulla pääset osallistumaan 4H-toimintaan sekä jäsenkortin ja siihen liittyvät jäsenedut.

Sinulla on 4H-tapaturmavakuutus 4H-tilaisuuksissa.